Ik heb er bewust voor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Dit om hun invloed op de zorg zo gering mogelijk te houden. Het is daarom wel van belang dat je de polisvoorwaarden van je verzekering checkt om te zien voor welke vergoeding je in aanmerking komt. Afhankelijk van je polis (natura of restitutie) zal je verzekeraar tussen de 65% en 100% vergoeden. Hou er rekening mee dat voor de GGZ sprake is van een algemeen eigen risico. Aan het einde van de behandeling stuur ik je een rekening die je binnen 30 dagen aan mij betaalt. De rekening dien je zelf in bij de zorgverzekeraar.

Ik hanteer het tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarieven per zorgtraject zijn voor 2018:

TrajectDuurTarief
Onvolledig behandeltraject€198,88
Kort294 minuten€487,26
Middel495 minuten€830,23
Intensief750 minuten€1.301,85
Chronisch753 minuten€1.201,50

Ieder zorgtraject telt een maximaal aantal minuten, waarbinnen de behandeling dient plaats te vinden. De totale behandeling omvat: intake, behandeling, verslaglegging, administratie en eventueel overleg met verwijzers.

Sommige klachten, zoals aanpassingsstoornissen, burn-out en relatieproblemen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Mocht je ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen dan gelden de volgende tarieven:

  • Intakegesprek (60 minuten directe tijd en 60 minuten indirecte tijd): €160
  • Behandelgesprek (45 minuten direct, 15 minuten indirect): €90